Υποβολή Ερώτησης

genodeftest's profile - overview

5 Questions

72
views
όχι
answers
1
vote
2016-03-25 05:25:11 -0500 hhlp flag of Ισπανία

RFE: mark as read

84
views
1
answer
1
vote
2016-04-26 08:32:04 -0500 genodeftest

Why are so many questions deleted?

241 Answers

559 Votes

455
104

0 Tags

23 Badges

 Σημαντική ερώτηση   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Συντάκτης   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 1  Καλή ερώτηση   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 2
 Rapid Responder   × 60  Νεκρομάντης   × 6  Αστικό καθήκον   × 1
 Μελετητής   × 1  Καλή απάντηση   × 21  Περίφημη ερώτηση   × 1
 Θαυμάσια απάντηση   × 2  Γκουρού   × 2  Οπαδός   × 1
 Φωτισμένη   × 1  Κριτικός   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Αστική περιπολία   × 1  Ωραία απάντηση   × 45