Υποβολή Ερώτησης

Brallan's profile - overview

10 Questions

8k
views
2
answers
1
vote
2012-05-17 05:09:51 -0500 olea

Share a folder

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2012-09-24 20:43:21 -0500 Brallan flag of Κόστα Ρίκα

Problema al actualizar KDE 4.9.1 [διαγραμμένη]

392
views
1
answer
όχι
votes
2012-09-07 01:22:10 -0500 Brallan flag of Κόστα Ρίκα

KMail doesn't remember passwords

842
views
1
answer
όχι
votes
2012-05-18 03:12:04 -0500 vadim.rutkovsky

Wunderlist on Fedora 16

170
views
1
answer
όχι
votes
2012-08-30 17:30:30 -0500 Brallan flag of Κόστα Ρίκα

Installing Rekonq 1.x

233
views
1
answer
όχι
votes
2012-05-21 18:38:25 -0500 Wesley Chong

Window behavior

104
views
1
answer
όχι
votes
2014-08-02 14:50:18 -0500 Brallan flag of Κόστα Ρίκα

Escribir caracter Unicode desde teclado

42
views
1
answer
όχι
votes
2014-08-01 12:34:15 -0500 sudhirkhanger flag of Ινδία

Montar automáticamente unidad EncFS

1k
views
1
answer
όχι
votes
2017-08-17 21:36:06 -0500 christianbueno

Failed to start mongod

134
views
1
answer
όχι
votes
2012-05-25 10:31:23 -0500 Anonymous

Audio/video calls [διαγραμμένη]

10 Answers

17 Votes

17
0

0 Tags

11 Badges