Υποβολή Ερώτησης

flebber's profile - overview

12 Questions

103
views
1
answer
2
votes
2013-08-16 03:04:46 -0500 lzap flag of Τσεχία

Rails Community on fedora

1k
views
2
answers
1
vote
2013-12-22 23:53:32 -0500 TurboErik327

kernel panic Fedora 19

468
views
όχι
answers
1
vote
2016-06-26 08:33:46 -0500 flebber

Why after Fedora 24 can I only login to Wayland

141
views
1
answer
1
vote
2017-07-21 10:23:05 -0500 Aeyoun flag of Νορβηγία

Python Classroom - DNF package group

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-03-05 16:41:26 -0500 flebber

mediterranean theme install fedora 20 [κλειστή]

24k
views
3
answers
όχι
votes
2013-01-13 06:19:15 -0500 Rahul Bhadana

fedora 17 grub customizer - Managing Grub 2

233
views
1
answer
όχι
votes
2013-08-16 00:25:37 -0500 flebber

Fedora Stop screensaver during video playback

202
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-04-24 04:39:42 -0500 flebber

Gnome enable legacy mode

6k
views
1
answer
όχι
votes
2014-03-07 19:20:53 -0500 flebber

create application icon/launcher -- LightTable

661
views
1
answer
όχι
votes
2014-03-16 05:47:35 -0500 TenaliRaman

installed eclipse via yum and cannot start it?

6 Answers

24 Votes

24
0

0 Tags

11 Badges

 Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 10
 Ωραία ερώτηση   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 9  Σπουδαστής   × 1
 Συντάκτης   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 7  Ταξινομητής   × 1
 Μελετητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1