Υποβολή Ερώτησης

sigurdsk's profile - overview

48 Questions

12k
views
4
answers
2
votes
2016-08-07 16:42:05 -0500 wallyk

How to run a full system backup

4k
views
5
answers
2
votes
2016-10-11 08:44:22 -0500 MrFlibble

How can i see version information

34
views
1
answer
1
vote
2016-08-06 09:01:21 -0500 geforce flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

How can Fedora help me run my business? [κλειστή]

49
views
1
answer
1
vote
2016-07-21 10:08:54 -0500 florian

How can i get more Karma

143
views
2
answers
1
vote
2017-01-25 12:29:02 -0500 florian

Fedora on a USB stick

5k
views
4
answers
1
vote
2017-03-17 19:45:43 -0500 tauceti

apt-get update is not working.

751
views
2
answers
1
vote
2016-09-12 13:14:38 -0500 hhlp flag of Ισπανία

Virus scanner?

883
views
2
answers
1
vote
2016-07-16 02:28:31 -0500 davidva

What would be a good media player?

156
views
1
answer
1
vote
2016-06-11 11:50:46 -0500 beduine flag of Αυστρία

what is kdewallet?

2k
views
1
answer
όχι
votes
2016-08-10 10:44:58 -0500 florian

How do i remove entries from the OS boot menu?

3 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

9 Badges

 Ωραία ερώτηση   × 2  Δημοφιλής ερώτηση   × 14  Σημαντική ερώτηση   × 10
 Μελετητής   × 1  Σπουδαστής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 9
 Οπαδός   × 1  Συντάκτης   × 1  Σχολιαστής   × 1