Υποβολή Ερώτησης

noammo's profile - overview

30 Questions

15k
views
2
answers
3
votes
2016-12-23 09:12:03 -0500 basic6

fedora 24 - how to enable hibernate

6k
views
1
answer
3
votes
2016-07-10 22:41:55 -0500 sergiomb flag of Πορτογαλία

python - It's better to install packages with dnf or pip?

2k
views
3
answers
1
vote
2016-06-21 04:22:54 -0500 hhlp flag of Ισπανία

how to remove wrong repository

3k
views
3
answers
1
vote
2016-08-10 14:00:51 -0500 cadogan

How to install Android Studio on Fedora 24

43
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-11-23 05:39:04 -0500 noammo flag of Ισραήλ

wifi problems - cant connect to all networks (pc)

56
views
3
answers
όχι
votes
2018-11-23 17:41:45 -0500 ed209

how to make the computer be server - for my website

186
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-12-05 12:04:22 -0500 noammo flag of Ισραήλ

cant run gedit (and arduino) with sudo - cannot open display [κλειστή]

45
views
1
answer
όχι
votes
2018-11-24 12:57:23 -0500 aeperezt flag of Παναμάς

how to configure the computer and apache

32
views
1
answer
όχι
votes
2018-11-22 08:52:14 -0500 ed209

system is stuck after connection to a specific wifi

28
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-11-22 10:51:06 -0500 noammo flag of Ισραήλ

phpmyadmin cant login - permission denied

0 Answers

12 Votes

12
0

0 Tags

12 Badges

 Δημοφιλής ερώτηση   × 14  Σχολιαστής   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 2  Βοηθός συντάκτης   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 12
 Σημαντική ερώτηση   × 12  Οπαδός   × 1  Μελετητής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Συντάκτης   × 1  Καλή ερώτηση   × 2