Υποβολή Ερώτησης

David-LDA's profile - overview

26 Questions

6k
views
2
answers
3
votes
2018-07-03 00:14:28 -0500 florian

How to Stop Fedora 24 Gnome Software Auto Updating?

213
views
1
answer
1
vote
2017-04-22 09:26:49 -0500 David-LDA

why does firefox 52 have the old responsive design tools?

46
views
1
answer
1
vote
2016-12-19 10:18:34 -0500 David-LDA

How do i get sound in the official Fedora 24 repo version of MAME?

24 Answers

14 Votes

14
0

0 Tags

20 Badges

 Καλή απάντηση   × 2  Ωραία απάντηση   × 8  Συντάκτης   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 11  Θαυμάσια απάντηση   × 2
 Κριτικός   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 2
 Δάσκαλος   × 1  Καλή ερώτηση   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 5  Σημαντική ερώτηση   × 8  Αυτοδίδακτος   × 2
 Μελετητής   × 1  Rapid Responder   × 4  Οπαδός   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Γκουρού   × 1