Υποβολή Ερώτησης

powergame's profile - overview

44 Questions

2k
views
2
answers
2
votes
2018-11-27 19:05:18 -0500 ed209

Is it wise/possible to upgrade from Fedora 27 to 29?

447
views
όχι
answers
2
votes
2016-08-11 05:12:06 -0500 powergame

I want my 1920x1080 resolution back

264
views
2
answers
2
votes
2016-07-19 11:42:02 -0500 bitwiseoperator flag of United States of America

Why did grub change after running "sudo dnf update"?

67
views
1
answer
2
votes
2019-03-31 06:58:27 -0500 ozeszty flag of Πολωνία

How to prevent WebRTC in Fedora

348
views
1
answer
1
vote
2018-03-30 20:09:25 -0500 davidva

errno.h not found when compiling ffmpeg

230
views
όχι
answers
1
vote
2018-11-29 01:05:20 -0500 powergame

eclipse broken after upgrade to fedora 29

577
views
όχι
answers
1
vote
2017-07-26 06:51:16 -0500 powergame

How to install pre-built binaries in Fedora Linux

8 Answers

132 Votes

132
0

0 Tags

16 Badges

 Rapid Responder   × 1  Ωραία ερώτηση   × 6  Σημαντική ερώτηση   × 14
 Οργανωτής   × 1  Ωραία απάντηση   × 1  Συντάκτης   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Μελετητής   × 1  Οπαδός   × 1  Αυτοδίδακτος   × 3
 Σχολιαστής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 9  Δημοφιλής ερώτηση   × 20
 Αστικό καθήκον   × 1