Υποβολή Ερώτησης

mjnovice's profile - overview

21 Questions

2k
views
1
answer
2
votes
2012-05-25 02:55:06 -0500 lzap flag of Τσεχία

/dev/dsp/ doesnt exist??????

5k
views
1
answer
1
vote
2012-06-04 09:13:09 -0500 Nwildner

Cannot find font file true

932
views
1
answer
1
vote
2012-05-25 02:49:14 -0500 lzap flag of Τσεχία

ncurses installed yet asking for curses??

3k
views
2
answers
1
vote
2012-05-18 09:53:16 -0500 skytux flag of Βραζιλία

installing gcc on a pre release version

1k
views
1
answer
1
vote
2012-10-08 13:24:42 -0500 dmalcolm

pygobject make error

475
views
1
answer
όχι
votes
2012-07-06 02:59:30 -0500 mjnovice

pygtk-2.24 in fc 17

93
views
1
answer
όχι
votes
2012-06-22 04:18:21 -0500 lzap flag of Τσεχία

compound commands??

1k
views
όχι
answers
όχι
votes
2012-07-03 03:36:43 -0500 mjnovice

yum install pygtk??? [κλειστή]

161
views
1
answer
όχι
votes
2012-07-03 07:12:18 -0500 lzap flag of Τσεχία

gobject-introspection-1.32.1 in fedora 17

164
views
1
answer
όχι
votes
2012-08-13 00:15:27 -0500 FranciscoD_

uninstalling ubuntu and reverting back to Windows+Fedora

8 Answers

3 Votes

3
0

0 Tags

11 Badges

 Σχολιαστής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 13  Περίφημη ερώτηση   × 12
 Ταξινομητής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 13  Μελετητής   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Δάσκαλος   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Αυτοδίδακτος   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1