Υποβολή Ερώτησης

TWTOoth's profile - overview

23 Questions

491
views
όχι
answers
2
votes
2016-12-18 06:44:04 -0500 TWTOoth

Nvidia Card on Fedora 25

169
views
1
answer
1
vote
2016-10-25 10:46:23 -0500 florian

Cannt open settings in f24

239
views
1
answer
1
vote
2016-12-08 15:33:51 -0500 baoboa flag of Γαλλία

Cannt Install steam

4
views
όχι
answers
όχι
votes
2016-10-04 10:54:58 -0500 TWTOoth

can not connect to NetWork [διαγραμμένη]

239
views
1
answer
όχι
votes
2016-10-29 09:40:17 -0500 TWTOoth

Signning in by fingerprint

417
views
1
answer
όχι
votes
2016-11-16 13:23:58 -0500 ssieb

Where is my apps going?

408
views
1
answer
όχι
votes
2016-10-01 11:59:21 -0500 TWTOoth

VirtualBox error [κλειστή]

442
views
όχι
answers
όχι
votes
2016-12-17 14:01:35 -0500 TWTOoth

Problem upgrading to Fedora 25

34 Answers

46 Votes

44
2

0 Tags

16 Badges

 Αυτοδίδακτος   × 1  Νεκρομάντης   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Κριτικός   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1  Μελετητής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Ωραία απάντηση   × 3  Οπαδός   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Καλή απάντηση   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Συντάκτης   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 10  Περίφημη ερώτηση   × 2
 Σημαντική ερώτηση   × 8