Υποβολή Ερώτησης

yanglifu90's profile - overview

37 Questions

1k
views
2
answers
2
votes
2015-01-06 07:47:35 -0500 tgentry252

Wireless driver not working

159
views
όχι
answers
2
votes
2013-08-14 13:04:13 -0500 yanglifu90

How can I pre-amp volume?

35k
views
3
answers
2
votes
2013-01-13 05:44:31 -0500 hhlp flag of Ισπανία

How to set system proxy in Fedora 17?

1k
views
1
answer
1
vote
2013-12-19 13:18:46 -0500 n3coalition

akmod-nvidia caused the system not to boot

6k
views
όχι
answers
1
vote
2013-02-02 10:08:16 -0500 yanglifu90

requires a MPEG-4 AAC decoder

3k
views
3
answers
1
vote
2013-03-04 01:45:11 -0500 Shubharup

Where can I set touchpad scroll speed?

6k
views
4
answers
1
vote
2013-07-03 21:28:50 -0500 ernesto

thumbnail for videos in nautilus

2k
views
1
answer
1
vote
2013-09-09 22:26:26 -0500 FranciscoD_

How to change default application?

80 Answers

185 Votes

113
72

0 Tags

23 Badges

 Περίφημη ερώτηση   × 29  Νεκρομάντης   × 1  Ταξινομητής   × 1
 Αυτοδίδακτος   × 2  Ωραία απάντηση   × 9  Αυτοβιογράφος   × 1
 Αστική περιπολία   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 30  Κριτικός   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Σχολιαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 4
 Συντάκτης   × 1  Αστικό καθήκον   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Μελετητής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 32  Οργανωτής   × 1  Ομότιμη πίεση   × 1
 Καλή απάντηση   × 3  Φωτισμένη   × 1