Υποβολή Ερώτησης

SteveEbey73701's profile - overview

22 Questions

2k
views
4
answers
4
votes
2018-06-05 12:23:49 -0500 jo_117 flag of Ινδία

My system with an Nvidia Graphics Card

1k
views
2
answers
3
votes
2017-07-12 21:15:41 -0500 brokenNvidia

Fedora 26 and proprietary Nvidia

135
views
1
answer
2
votes
2018-07-14 00:22:13 -0500 abadrinath flag of United States of America

kernel 4.17 bug ridden?

107
views
όχι
answers
2
votes
2018-07-01 17:42:40 -0500 SteveEbey73701 flag of United States of America

FPS Regression in Kernel 4.17.3

67
views
1
answer
2
votes
2017-05-16 00:04:08 -0500 subpop

Seeking Software Recomendations

19
views
όχι
answers
1
vote
2018-08-04 13:46:29 -0500 SteveEbey73701 flag of United States of America

4.17 governor policy problem

113 Answers

640 Votes

585
55

0 Tags

23 Badges

 Οργανωτής   × 1  Νεκρομάντης   × 2  Αστικό καθήκον   × 1
 Κριτικός   × 1  Οπαδός   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Μελετητής   × 1  Σπουδαστής   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Καλή απάντηση   × 3  Υποστηρικτής   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Συντάκτης   × 1  Αυτοδίδακτος   × 4  Περίφημη ερώτηση   × 4
 Καλή ερώτηση   × 2  Αγαπημένη ερώτηση   × 1  Αστική περιπολία   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 7  Ωραία απάντηση   × 15  Rapid Responder   × 15
 Δημοφιλής ερώτηση   × 10  Σημαντική ερώτηση   × 8