Υποβολή Ερώτησης

Cerin's profile - overview

7 Questions

43k
views
5
answers
1
vote
2018-02-28 08:50:00 -0500 mikmik

How to start Openvpn service at boot time

35k
views
2
answers
1
vote
2012-06-21 09:47:33 -0500 Cerin

How to repair unbootable Fedora install

382
views
όχι
answers
όχι
votes
2012-06-21 13:50:52 -0500 Cerin

Upgrading SVN on Fedora 16

2
views
1
answer
όχι
votes
2013-03-28 12:43:13 -0500 hhlp flag of Ισπανία

How to configure inadyn on Fedora 16 and up [διαγραμμένη]

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2012-07-17 09:39:58 -0500 Cerin

Fedora 16 unable to run cron daemon [διαγραμμένη]

524
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-06-03 12:59:48 -0500 Cerin

Unable to upgrade from Fedora 16 to 17

5
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-03-28 12:32:10 -0500 Cerin

How to installing inadyn on Fedora 16 [διαγραμμένη]

2 Answers

3 Votes

3
0

0 Tags

10 Badges