Υποβολή Ερώτησης

x27qb8's profile - overview

29 Questions

1k
views
όχι
answers
2
votes
2018-04-12 07:53:04 -0500 x27qb8

When will Miracast be available in Fedora? Gnome/27

884
views
2
answers
2
votes
2017-05-24 23:35:55 -0500 x27qb8

Cannot Install From gnome-software

743
views
2
answers
2
votes
2017-07-13 11:08:10 -0500 Aeyoun flag of Νορβηγία

How can I add UTC / GMT in Gnome Clocks? '26

1k
views
1
answer
2
votes
2017-07-26 11:31:42 -0500 jmt flag of Φινλανδία

Changing Desktop Icon Size '26/Gnome

766
views
1
answer
2
votes
2018-05-17 07:04:13 -0500 heliosstyx

How Do I Rollback 28 to 27? Gnome

242
views
όχι
answers
1
vote
2017-05-23 06:15:39 -0500 x27qb8

Libparted Error, When launching Gparted

172
views
όχι
answers
1
vote
2018-05-16 23:45:27 -0500 x27qb8

Fedora 28 Refused To Load Desktop Enviroment - Gnome

5k
views
2
answers
1
vote
2017-07-18 08:02:39 -0500 cmurf

Reinstall Grub2 26/Gnome

405
views
3
answers
1
vote
2017-07-10 01:46:26 -0500 x27qb8

gnome-multi-writer Cannot Select .iso Gnome/26

39
views
1
answer
1
vote
2017-08-09 06:15:33 -0500 Aeyoun flag of Νορβηγία

Different Browser Profiles - Gnome/'26

7 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

9 Badges

 Δημοφιλής ερώτηση   × 11  Συντάκτης   × 1  Οργανωτής   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 9  Περίφημη ερώτηση   × 8
 Σπουδαστής   × 1  Σχολιαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 5