Υποβολή Ερώτησης

jringoot's profile - overview

12 Questions

2k
views
2
answers
3
votes
2012-07-08 19:39:56 -0500 German

Howto: Reading Fedora documentation off-line?

23k
views
4
answers
2
votes
2014-06-19 01:36:38 -0500 Amit Sharma

How to lock the screen with the keyboard in Fedora 20?

157
views
2
answers
1
vote
2013-02-26 17:19:32 -0500 Bucic flag of Πολωνία

How can I mark more than one question as correct?

12k
views
1
answer
1
vote
2014-06-21 22:52:03 -0500 edwbuck

What is the best way to configure the fedora17 firewall?

1k
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-05-19 09:17:25 -0500 jringoot flag of Βέλγιο

How to improve the performance of gnome?

366
views
1
answer
όχι
votes
2013-04-20 20:15:54 -0500 wquine

What would be a good method to get quota warnings in the GUI/LTSP?

82
views
όχι
answers
όχι
votes
2012-07-23 05:25:51 -0500 jringoot flag of Βέλγιο

I have accidently created 2 identities, how can I merge them?

6 Answers

9 Votes

9
0

0 Tags

13 Badges

 Σπουδαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 2  Δάσκαλος   × 1
 Οπαδός   × 1  Συντάκτης   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 9
 Μελετητής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 10  Σημαντική ερώτηση   × 10
 Σχολιαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1
 Κριτικός   × 1