Υποβολή Ερώτησης

toddandmargo's profile - overview

94 Questions

126
views
1
answer
2
votes
2017-11-06 22:26:23 -0500 sideburns

Can I add an item to LightDM's tool bar?

180
views
3
answers
2
votes
2017-11-06 07:39:42 -0500 florian

Can I skip 26 and go straight to 27b?

451
views
2
answers
2
votes
2017-08-24 11:31:08 -0500 toddandmargo

SELinux: nothing to do ???

159
views
1
answer
2
votes
2017-09-01 20:19:39 -0500 toddandmargo

Hot Swap crashes Fedora

510
views
2
answers
1
vote
2018-05-12 01:27:58 -0500 villykruse

Conflicts trying to upgrade

366
views
όχι
answers
1
vote
2017-10-25 01:15:17 -0500 toddandmargo

slow, won't shutdown

171
views
1
answer
1
vote
2017-08-19 16:14:36 -0500 toddandmargo

ssh and xrdp stopped working after update

41 Answers

9 Votes

7
2

0 Tags

18 Badges

 Σημαντική ερώτηση   × 15  Δημοφιλής ερώτηση   × 22  Rapid Responder   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 9  Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 11
 Συντάκτης   × 1  Σχολιαστής   × 1  Μελετητής   × 1
 Οπαδός   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Ωραία απάντηση   × 4
 Καλή απάντηση   × 2  Φωτισμένη   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Κριτικός   × 1  Νεκρομάντης   × 2  Ωραία ερώτηση   × 7