Υποβολή Ερώτησης

revolucion09's profile - overview

20 Questions

108
views
2
answers
2
votes
2019-02-02 12:23:10 -0500 johanh

Screen share to smart tv?

114
views
4
answers
2
votes
2019-03-26 07:06:07 -0500 Night Romantic flag of Ρωσία

How often do you run dnf upgrade?

174
views
1
answer
2
votes
2019-02-18 11:50:04 -0500 vmercuri

Set default kernel and install specific version

149
views
όχι
answers
1
vote
2019-02-20 11:20:33 -0500 revolucion09

Help installing NVIDIA drivers

110
views
1
answer
1
vote
2019-01-24 15:08:05 -0500 revolucion09

Problems when using Discord

231
views
1
answer
1
vote
2018-08-09 15:49:25 -0500 muep

Activate swap partition on startup

228
views
1
answer
1
vote
2018-12-07 14:18:43 -0500 revolucion09

KDE broken after fedora upgrade

8 Answers

5 Votes

5
0

0 Tags

14 Badges

 Ωραία ερώτηση   × 4  Σημαντική ερώτηση   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Μελετητής   × 1
 Οπαδός   × 1  Σπουδαστής   × 1  Βοηθός συντάκτης   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Rapid Responder   × 8  Αυτοδίδακτος   × 4
 Δημοφιλής ερώτηση   × 4  Ωραία απάντηση   × 1