Υποβολή Ερώτησης

jcubic's profile - overview

4 Questions

52
views
όχι
answers
1
vote
2017-08-23 02:31:37 -0500 jcubic flag of Πολωνία

fedora-logo-icon don't show up

35
views
1
answer
όχι
votes
2018-03-06 16:48:22 -0500 jcubic flag of Πολωνία

Chromium don't sync

77
views
1
answer
όχι
votes
2017-08-15 12:36:15 -0500 jcubic flag of Πολωνία

Plugins for Liferea on Fedora 64bit don't work

3 Answers

6 Votes

6
0

0 Tags

10 Badges