Υποβολή Ερώτησης

Ferry's profile - overview

5 Questions

278
views
όχι
answers
2
votes
2018-06-22 10:16:03 -0500 Ferry

Problems after upgrading Fedora.

960
views
όχι
answers
2
votes
2018-03-30 00:52:59 -0500 Ferry

Firmware BUG - TSC Deadline.

160
views
1
answer
όχι
votes
2018-04-08 16:20:45 -0500 ssieb

Cant boot F26

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2017-09-20 04:24:06 -0500 Ferry

How do I order my screens [διαγραμμένη]

0 Answers

1 Vote

1
0

0 Tags

5 Badges