Υποβολή Ερώτησης

alfC's profile - overview

90 Questions

1k
views
1
answer
4
votes
2018-10-09 20:38:09 -0500 alfC

Steal focus not working?

1k
views
1
answer
3
votes
2017-10-11 17:56:32 -0500 jmt flag of Φινλανδία

Turn on screen sharing (VNC) in Fedora 26

636
views
2
answers
3
votes
2016-08-30 00:11:58 -0500 sergiomb flag of Πορτογαλία

Force an openGL application to use 3D antialiasing

3k
views
2
answers
2
votes
2014-08-10 06:05:32 -0500 hedayat

Is Fedora's TeXLive complete?

162
views
1
answer
2
votes
2013-08-13 13:59:14 -0500 hroncok flag of Τσεχία

Recommended 3D printer for Fedora 19?

105
views
1
answer
2
votes
2017-01-10 10:51:19 -0500 wallyk

Make CPU more stable for program timing

1k
views
1
answer
2
votes
2013-09-15 01:49:20 -0500 FranciscoD_

How to burn files from the Files (Nautilus) interface?

437
views
2
answers
2
votes
2018-01-05 14:37:29 -0500 alfC

4GB memory in a 32-bit system, detecting only 2.9GB

28 Answers

437 Votes

434
3

0 Tags

22 Badges

 Rapid Responder   × 3  Αυτοδίδακτος   × 7  Δημοφιλής ερώτηση   × 68
 Περίφημη ερώτηση   × 45  Ωραία απάντηση   × 6  Σημαντική ερώτηση   × 57
 Καλή ερώτηση   × 3  Καλή απάντηση   × 3  Θαυμάσια απάντηση   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 13  Δάσκαλος   × 1  Συντάκτης   × 1
 Μελετητής   × 1  Ταξινομητής   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Φωτισμένη   × 1  Νεκρομάντης   × 4  Σπουδαστής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Κριτικός   × 1  Αστικό καθήκον   × 1
 Οπαδός   × 1