Υποβολή Ερώτησης

horizonbrave's profile - overview

13 Questions

117
views
4
answers
1
vote
2018-09-17 09:21:16 -0500 florian

how to use a USB drive across Linux computers?

812
views
2
answers
1
vote
2018-06-29 15:15:14 -0500 villykruse

plymouth broken on a fresh install, why?

57
views
όχι
answers
1
vote
2017-11-05 23:58:22 -0500 horizonbrave

where old notifications go?

2 Answers

7 Votes

7
0

0 Tags

12 Badges

 Συντάκτης   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 8  Σπουδαστής   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 3  Ωραία ερώτηση   × 3  Νεκρομάντης   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 7
 Μελετητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Αστική περιπολία   × 1