Υποβολή Ερώτησης

kraljic37's profile - overview

6 Questions

222
views
3
answers
1
vote
2018-10-18 04:07:39 -0500 heliosstyx

Question on dual boot

6k
views
6
answers
1
vote
2018-06-03 00:00:48 -0500 florian

Fedora upgrade from 26 to 28

171
views
2
answers
όχι
votes
2018-01-12 02:11:02 -0500 kraljic37

Question on free command

7 Answers

33 Votes

33
0

0 Tags

11 Badges

 Συντάκτης   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 4  Περίφημη ερώτηση   × 3
 Σημαντική ερώτηση   × 3  Υποστηρικτής   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Μελετητής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 3
 Rapid Responder   × 8  Ωραία ερώτηση   × 2