Υποβολή Ερώτησης

TheBigDuck's profile - overview

8 Questions

266
views
1
answer
2
votes
2018-05-07 08:26:05 -0500 villykruse

what does it mean if my repo has a *star in front of it?

762
views
1
answer
1
vote
2018-05-07 01:19:07 -0500 TheBigDuck

fingerprint reader for Dell XPS 15 9650

1k
views
1
answer
όχι
votes
2017-11-26 06:13:32 -0500 TheBigDuck

Failure to boot Fedora 27 to Dell XPS 9650

39
views
1
answer
όχι
votes
2019-03-31 16:21:41 -0500 TheBigDuck

Upgrade results in failed start, just Fedora Logo.

428
views
4
answers
όχι
votes
2019-02-08 11:12:07 -0500 abcool

Is AskFedora done? Is Fedora 29 the end?

17
views
1
answer
όχι
votes
2019-04-21 14:49:29 -0500 TheBigDuck

High Fidelity (A2DP Sink) suddenly no longer works

10 Answers

5 Votes

5
0

0 Tags

12 Badges

 Σχολιαστής   × 1  Ωραία απάντηση   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Μελετητής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 3  Rapid Responder   × 5
 Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 2  Ωραία ερώτηση   × 2
 Δημοφιλής ερώτηση   × 4  Περίφημη ερώτηση   × 1  Σπουδαστής   × 1