Υποβολή Ερώτησης

billwilliams's profile - overview

17 Questions

76
views
2
answers
2
votes
2018-10-29 12:23:17 -0500 billwilliams

missing tabs in new fedora 28

1k
views
2
answers
1
vote
2017-12-28 15:34:57 -0500 florian

How to turn off automount in Fedora 27?

52
views
1
answer
1
vote
2018-07-22 11:20:12 -0500 villykruse

how to install older kernel not in boot list?

124
views
1
answer
1
vote
2018-07-22 18:36:54 -0500 abadrinath flag of United States of America

error: upgrade is already scheduled

65
views
2
answers
1
vote
2018-12-02 12:21:11 -0500 billwilliams

fan racing up and down after recent updates

107
views
1
answer
1
vote
2018-07-24 06:07:35 -0500 Aeyoun flag of Νορβηγία

fedora 27 recent updates destroyed system

744
views
3
answers
1
vote
2018-12-02 12:23:34 -0500 billwilliams

tracker taking huge cpu

9 Answers

10 Votes

10
0

0 Tags

15 Badges

 Οργανωτής   × 1  Μελετητής   × 1  Ωραία απάντηση   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 4  Σχολιαστής   × 1  Rapid Responder   × 9
 Υποστηρικτής   × 1  Σπουδαστής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 7  Νεκρομάντης   × 2  Δημοφιλής ερώτηση   × 7
 Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 5  Ωραία ερώτηση   × 2