Υποβολή Ερώτησης

bob323's profile - overview

14 Questions

640
views
όχι
answers
3
votes
2018-02-27 00:08:27 -0500 bob323

How do I install the Wingdings and Symbol fonts?

43
views
όχι
answers
2
votes
2018-04-26 23:09:43 -0500 bob323

Help diagnosing potential Wayland problem with Rawhide

10
views
όχι
answers
2
votes
2018-07-17 15:25:46 -0500 bob323

Can't move icons on desktop in KDE [διαγραμμένη]

315
views
όχι
answers
1
vote
2019-01-08 09:21:52 -0500 bob323

Unable to start Linux container on Fedora 29

534
views
1
answer
1
vote
2018-07-17 18:34:57 -0500 boyd flag of Καναδάς

Unable to downgrade package from Rawhide to 28

338
views
1
answer
όχι
votes
2018-02-13 23:28:30 -0500 bob323

How can I set a static MAC address on boot?

9 Answers

31 Votes

23
8

0 Tags

17 Badges

 Σχολιαστής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1  Νεκρομάντης   × 1
 Οπαδός   × 1  Οργανωτής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 4
 Κριτικός   × 1  Συντάκτης   × 1  Ωραία απάντηση   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 2  Υποστηρικτής   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Rapid Responder   × 2  Περίφημη ερώτηση   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 4  Μελετητής   × 1