Υποβολή Ερώτησης

Willtech's profile - overview

16 Questions

295
views
1
answer
1
vote
2018-04-30 04:04:54 -0500 Willtech flag of Αυστραλία

Setting up ltsp on Fedora 27

52
views
όχι
answers
1
vote
2019-03-18 21:09:41 -0500 Willtech flag of Αυστραλία

Wifi turns itself back on

138
views
1
answer
1
vote
2018-04-25 01:11:19 -0500 villykruse

What do ctrl+alt+f1 through f12 each do?

993
views
2
answers
1
vote
2018-09-23 12:06:48 -0500 cmurf

fedora 28:laptop fails to mount USB disks

131
views
2
answers
όχι
votes
2018-09-28 09:10:49 -0500 ed209

After upgrade f27->28 touchpad right-click is now left click?

5 Answers

9 Votes

9
0

0 Tags

17 Badges

 Σημαντική ερώτηση   × 3  Rapid Responder   × 3  Οπαδός   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 3  Περίφημη ερώτηση   × 3
 Συντάκτης   × 1  Οργανωτής   × 1  Καλή ερώτηση   × 1
 Αστική περιπολία   × 1  Σχολιαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 2
 Υποστηρικτής   × 1  Μελετητής   × 1  Αυτοβιογράφος   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1