Υποβολή Ερώτησης

asto's profile - overview

8 Questions

912
views
1
answer
3
votes
2011-11-11 07:22:41 -0500 B flag of Ελβετία

What SElinux context should be used for a php tmp directory

55k
views
6
answers
3
votes
2013-02-05 12:46:28 -0500 hhlp flag of Ισπανία

How to update grub2 on Fedora 16?

171
views
2
answers
1
vote
2012-01-14 14:40:51 -0500 mether

Why is my age "21 age unit"?

1k
views
2
answers
1
vote
2012-02-03 14:43:15 -0500 Sagar

libvpx/ffmpeg-libs broken on rpmfusion?

23k
views
5
answers
όχι
votes
2011-12-14 09:08:59 -0500 Ajit Pai

[Solved] Proprietary ATI drivers (Catalyst) don't work on Fedora 16?

136
views
1
answer
όχι
votes
2011-11-12 07:47:49 -0500 mether

Why is this site so slow?

2k
views
4
answers
όχι
votes
2012-05-09 23:30:09 -0500 matmatician

VMware Player 4.0.3 on kernel 3.3.4

189
views
1
answer
όχι
votes
2012-03-23 02:18:21 -0500 FranciscoD_

X fails to load properly. TTYs not displaying correctly

52 Answers

52 Votes

42
10

0 Tags

18 Badges

 Σπουδαστής   × 1  Συντάκτης   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 6  Κριτικός   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Ωραία απάντηση   × 9  Περίφημη ερώτηση   × 6  Καλή ερώτηση   × 2
 Ωραία ερώτηση   × 2  Δάσκαλος   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1
 Οργανωτής   × 1  Ταξινομητής   × 1  Καλή απάντηση   × 5
 Φωτισμένη   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 6  Μελετητής   × 1