Υποβολή Ερώτησης

rick89's profile - overview

3 Questions

3k
views
2
answers
1
vote
2018-05-24 14:04:20 -0500 jmt flag of Φινλανδία

[Fedora 28] How to create shortcuts in the desktop?

1k
views
3
answers
1
vote
2018-05-24 10:07:52 -0500 rick89

[Fedora 28] ACPI error when booting

16
views
όχι
answers
1
vote
2018-05-22 06:28:34 -0500 rick89

[Fedora 28] ACPI error when booting [διαγραμμένη]

2 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

7 Badges