Υποβολή Ερώτησης

Abdul's profile - overview

23 Questions

82
views
2
answers
4
votes
2018-06-26 04:26:04 -0500 clnetbox

What is NVIDIA and Nouveau?

691
views
1
answer
3
votes
2019-02-10 07:18:59 -0500 hhlp flag of Ισπανία

[Sticky] What is Fedora Silverblue?

825
views
1
answer
2
votes
2018-06-29 13:24:45 -0500 florian

Baseurl and Metalink. What are they?

117
views
όχι
answers
2
votes
2018-08-18 03:15:43 -0500 Abdul

system security services daemon is failed.

58
views
1
answer
1
vote
2019-01-18 07:02:27 -0500 Abdul

How do you do Fedora?

71
views
2
answers
1
vote
2018-09-06 07:14:05 -0500 villykruse

Package problem in Fedora 28

1 Answer

34 Votes

34
0

0 Tags

12 Badges

 Υποστηρικτής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 8  Περίφημη ερώτηση   × 3
 Σημαντική ερώτηση   × 3  Μελετητής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 5  Καλή ερώτηση   × 5
 Συντάκτης   × 1  Σχολιαστής   × 1  Σπουδαστής   × 1