Υποβολή Ερώτησης

eeijlar's profile - overview

8 Questions

142
views
1
answer
2
votes
2019-03-20 12:29:30 -0500 simmon flag of Νότια Κορέα

VPN broken after update

148
views
3
answers
1
vote
2019-03-20 12:12:07 -0500 simmon flag of Νότια Κορέα

Fedora 29: Can't install KDE plasma

46
views
1
answer
1
vote
2018-10-24 11:20:15 -0500 villykruse

'End' key is taking screen shots

158
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-10-26 11:55:49 -0500 eeijlar

Hang on shutdown after latest update on Fedora 28

276
views
1
answer
όχι
votes
2018-11-07 14:51:48 -0500 eeijlar

Crash after login on Fedora 29

6 Answers

18 Votes

18
0

0 Tags

16 Badges

 Σπουδαστής   × 1  Νεκρομάντης   × 1  Rapid Responder   × 3
 Μελετητής   × 1  Δάσκαλος   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Καλή απάντηση   × 1  Σχολιαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1
 Συντάκτης   × 1  Φωτισμένη   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 3
 Σημαντική ερώτηση   × 2  Ωραία απάντηση   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 1