Υποβολή Ερώτησης

BendabizAdam's profile - overview

2 Questions

127
views
όχι
answers
όχι
votes
2018-11-09 04:52:47 -0500 ed209

Gnome Software Center doesn't Work [διαγραμμένη]

24
views
όχι
answers
όχι
votes
2019-02-08 12:17:34 -0500 BendabizAdam

my java fx app doesn't show the window when i run it on kde

0 Answers

0 Votes

0
0

0 Tags

1 Badge