Υποβολή Ερώτησης

incantator's profile - overview

8 Questions

57
views
1
answer
1
vote
2018-12-05 09:47:28 -0500 simmon flag of Νότια Κορέα

Programmer's dvorak for ibus?

46
views
όχι
answers
1
vote
2019-01-09 00:40:03 -0500 incantator

Fedora KDE 29 with Libreoffice Calc Tooltip problems

287
views
2
answers
όχι
votes
2018-12-07 02:35:47 -0500 ch3st3r

Several problems after installing Fedora, help!

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2019-01-16 19:45:11 -0500 incantator

Chromium fails to load html5 videos [διαγραμμένη]

48
views
1
answer
όχι
votes
2019-01-25 04:15:57 -0500 heliosstyx

Fedora KDE spin, possible audio equalizers?

0 Answers

5 Votes

5
0

0 Tags

8 Badges