Υποβολή Ερώτησης

larsks's profile - overview

9 Questions

4k
views
2
answers
5
votes
2014-05-21 12:49:08 -0500 gladiatr72

Is it possible to replace gnome-keyring-daemon with ssh-agent?

3k
views
2
answers
1
vote
2013-08-14 06:33:58 -0500 domg472

Openvpn and selinux issues

344
views
1
answer
όχι
votes
2014-06-16 14:19:21 -0500 larsks

Alternate site for updated live ISO images?

858
views
1
answer
όχι
votes
2012-10-17 20:22:14 -0500 r00t Egy

Setting default mount options for FAT filesystems

567
views
όχι
answers
όχι
votes
2017-11-26 18:08:41 -0500 larsks

Problems installing F27 on a Macbook (installs okay, won't boot)

102
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-07-16 16:38:57 -0500 larsks

sssd: Using krb5 auth_provder with local id_provider?

1k
views
1
answer
όχι
votes
2015-01-03 07:34:02 -0500 jsbillings

How to start jackd with realtime scheduling under Fedora 21?

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-01-02 21:00:24 -0500 larsks

Starting jackd with realtime priority under Fedora 21 [διαγραμμένη]

4 Answers

5 Votes

3
2

0 Tags

16 Badges

 Σπουδαστής   × 1  Αστική περιπολία   × 1  Συντάκτης   × 1
 Καλή ερώτηση   × 2  Αυτοδίδακτος   × 2  Δάσκαλος   × 1
 Κριτικός   × 1  Εξαίρετη ερώτηση   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Ωραία απάντηση   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 4  Ωραία ερώτηση   × 2
 Μελετητής   × 1  Καλή απάντηση   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 7
 Δημοφιλής ερώτηση   × 7