Υποβολή Ερώτησης

Aleksandar Kostadinov's profile - overview

15 Questions

5k
views
1
answer
2
votes
2016-07-29 10:38:51 -0500 aeperezt flag of Παναμάς

DNF history show details

92
views
1
answer
2
votes
2013-02-28 14:59:41 -0500 mether

closing questions as duplicate

116
views
1
answer
1
vote
2014-07-09 14:07:23 -0500 bitwiseoperator flag of United States of America

install fedora VM with updates

55
views
1
answer
1
vote
2015-06-10 12:29:05 -0500 sideburns

How do I add more social account login options to my profile?

163
views
όχι
answers
όχι
votes
2012-12-23 15:10:49 -0500 Aleksandar Kostadinov

fedora 18 groups conventions

9
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-06-22 01:41:02 -0500 Aleksandar Kostadinov

fedora 22 DNF strangeness [διαγραμμένη]

310
views
1
answer
όχι
votes
2013-03-03 16:32:34 -0500 Aleksandar Kostadinov

fedora 18 display power saving

29 Answers

114 Votes

113
1

0 Tags

19 Badges

 Ταξινομητής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 6  Ωραία ερώτηση   × 3
 Δάσκαλος   × 1  Κριτικός   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 7  Φωτισμένη   × 1  Αστικό καθήκον   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Ωραία απάντηση   × 2  Σχολιαστής   × 1
 Συντάκτης   × 1  Σπουδαστής   × 1  Μελετητής   × 1
 Αστική περιπολία   × 1  Νεκρομάντης   × 5  Καλή απάντηση   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 8