Υποβολή Ερώτησης

Jomoos's profile - overview

5 Questions

145
views
2
answers
3
votes
2012-12-17 12:48:50 -0500 ThomasMcA flag of United States of America

[meta] How should successive duplicate questions be handled?

200
views
1
answer
2
votes
2012-12-12 03:36:19 -0500 Jomoos flag of Ινδία

[meta] Image upload error

2k
views
2
answers
1
vote
2014-09-04 07:08:09 -0500 freebymusic

Fedora 20 - KDE not starting up

61 Answers

437 Votes

435
2

0 Tags

24 Badges

 Ταξινομητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Μελετητής   × 1  Σπουδαστής   × 1  Οπαδός   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 1  Αστική περιπολία   × 1  Αστικό καθήκον   × 1
 Κριτικός   × 1  Οργανωτής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1
 Συντάκτης   × 1  Αυτοβιογράφος   × 1  Θαυμάσια απάντηση   × 1
 Γκουρού   × 1  Φωτισμένη   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Νεκρομάντης   × 3  Ωραία απάντηση   × 13  Δημοφιλής ερώτηση   × 4
 Σημαντική ερώτηση   × 4  Καλή απάντηση   × 9  Περίφημη ερώτηση   × 4