Υποβολή Ερώτησης

joseluisq's profile - overview

12 Questions

2k
views
2
answers
2
votes
2013-02-06 12:53:01 -0500 wwoods flag of United States of America

Error update from Fedora 17 to Fedora 18 via fedup

10k
views
4
answers
2
votes
2014-01-12 03:14:01 -0500 Glenn flag of United States of America

Upgrade fedora 18 to fedora 20 via yum or fedup

1k
views
2
answers
2
votes
2013-02-21 01:40:18 -0500 Satyajit Sahoo

Uninstall Fedora Utils from Fedora 18

748
views
3
answers
2
votes
2014-09-07 16:28:18 -0500 joseluisq flag of Περού

F18 browser hijacker malware problem

790
views
2
answers
1
vote
2014-04-28 02:24:30 -0500 none

How change SELinux context for postfix file on Fedora 20

1k
views
2
answers
1
vote
2014-04-24 22:50:10 -0500 joseluisq flag of Περού

Fedora 18 & Sublime Text 2: Unable to delete file

1k
views
όχι
answers
1
vote
2014-12-20 18:45:32 -0500 joseluisq flag of Περού

RabbitVCS doesn't work for Nautilus in Fedora 20 x64

1k
views
1
answer
όχι
votes
2013-09-01 00:09:45 -0500 FranciscoD_

Problem dependencies for gstreamer1-plugins-ugly.x86_64

103
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-01-17 17:00:48 -0500 joseluisq flag of Περού

Help me, error updating from fedora 17 to 18 [διαγραμμένη]

21k
views
1
answer
όχι
votes
2014-09-09 00:10:44 -0500 joseluisq flag of Περού

Error running Node js npm - Cannot find module '../lib/npm.js'

6 Answers

23 Votes

23
0

0 Tags

14 Badges

 Ωραία απάντηση   × 2  Καλή απάντηση   × 2  Φωτισμένη   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 3  Ωραία ερώτηση   × 2
 Μελετητής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 12  Σημαντική ερώτηση   × 12
 Δάσκαλος   × 1  Σπουδαστής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 12  Υποστηρικτής   × 1