Υποβολή Ερώτησης

dmachop's profile - overview

13 Questions

13k
views
5
answers
3
votes
2013-02-12 15:54:30 -0500 bigben87 flag of Γερμανία

Auto Login with Gnome Keyring

2k
views
4
answers
1
vote
2012-07-09 12:46:32 -0500 jdfields

Enable MouseWheel emulation

245
views
1
answer
1
vote
2011-12-07 02:26:01 -0500 lzap flag of Τσεχία

ABRT Gnome Keyring issue

165
views
1
answer
1
vote
2011-11-28 10:31:36 -0500 mether

Feature Request : Turn a question into a community wiki

400
views
3
answers
1
vote
2011-11-26 18:57:26 -0500 yn1v flag of Νικαράγουα

What is your favourite method to upgrade Fedora?

214
views
1
answer
όχι
votes
2011-11-26 00:55:40 -0500 dmachop flag of Ινδία

Gnome Search Applet Hangs after search query

322
views
2
answers
όχι
votes
2011-11-11 12:07:41 -0500 hhlp flag of Ισπανία

Fedora 15 to 16 preupgrade using Yumex

812
views
1
answer
όχι
votes
2011-12-04 11:45:45 -0500 sagitter flag of Ιταλία

Configuring Nautilus Copy To/Move To context menu items

445
views
3
answers
όχι
votes
2011-11-16 11:14:09 -0500 asto flag of Ινδία

Fedora Upgrade error on a usb drive: RPM cannot open

4 Answers

2 Votes

2
0

0 Tags

14 Badges

 Ωραία ερώτηση   × 1  Καλή ερώτηση   × 1  Συντάκτης   × 1
 Ωραία απάντηση   × 1  Καλή απάντηση   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Φωτισμένη   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 13  Δημοφιλής ερώτηση   × 13
 Περίφημη ερώτηση   × 13  Μελετητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Ταξινομητής   × 1