Υποβολή Ερώτησης

megh's profile - overview

23 Questions

104
views
2
answers
3
votes
2014-12-27 12:50:48 -0500 FranciscoD_

Install all apps from one fedora system to other

8k
views
4
answers
2
votes
2015-06-12 07:50:17 -0500 ggsalas

Fedora 22 Touchpad Cursor slags and jumps

119
views
1
answer
1
vote
2015-07-02 11:59:22 -0500 megh

Remap function keys so they don't require the "Fn" press

573
views
1
answer
1
vote
2015-05-29 02:05:20 -0500 geforce flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Libicudata not found

1k
views
4
answers
1
vote
2014-04-21 18:51:37 -0500 deusdara flag of Βραζιλία

Speeding up yum

736
views
1
answer
όχι
votes
2013-03-30 07:42:41 -0500 hhlp flag of Ισπανία

gnome-pie fedora 18 does not start

167
views
1
answer
όχι
votes
2015-01-28 00:30:38 -0500 randomuser flag of United States of America

Big thunderbird

1k
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-07-16 10:06:38 -0500 megh

Installing Fedora on SD-Card [κλειστή]

3k
views
1
answer
όχι
votes
2014-04-20 21:26:03 -0500 mether

Disabling systemd-udev-settle F18

276
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-01-26 02:43:52 -0500 megh

Audio front port: only music no voice

5 Answers

10 Votes

10
0

0 Tags

18 Badges

 Μελετητής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 14  Περίφημη ερώτηση   × 10
 Σημαντική ερώτηση   × 13  Συντάκτης   × 1  Ωραία απάντηση   × 1
 Οργανωτής   × 1  Δάσκαλος   × 1  Οπαδός   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1  Αγαπημένη ερώτηση   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 2  Καλή ερώτηση   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Φωτισμένη   × 1  Καλή απάντηση   × 1