Υποβολή Ερώτησης

shaiton's profile - overview

15 Questions

218
views
3
answers
5
votes
2014-10-16 02:51:49 -0500 pravins

Should we use Ask between Fedora Project contributors?

116
views
1
answer
2
votes
2011-12-03 06:06:46 -0500 mether

RFE: merging tags

7k
views
2
answers
2
votes
2012-04-20 12:15:41 -0500 ztank1013 flag of Ιταλία

bash reverse search (ctrl+r), going forward

289
views
1
answer
2
votes
2012-05-31 04:00:54 -0500 shaiton flag of Γαλλία

removing some firefox language dictionnary?

337
views
1
answer
2
votes
2012-05-29 17:16:51 -0500 misc

Why $TERM default color is 8bits

4k
views
1
answer
1
vote
2013-08-05 09:30:01 -0500 shaiton flag of Γαλλία

Detect if laptop use a docking station

2k
views
2
answers
1
vote
2011-12-13 03:58:59 -0500 shaiton flag of Γαλλία

Automake to compile objects in a specific directory

481
views
όχι
answers
1
vote
2012-06-15 08:19:29 -0500 shaiton flag of Γαλλία

Enhancing the mail syntax vim color scheme for diff

1k
views
2
answers
1
vote
2011-11-29 14:06:11 -0500 FranciscoD_

How to get autocompletion in Vim (c++)

76 Answers

85 Votes

78
7

0 Tags

25 Badges

 Καλή απάντηση   × 10  Αγαπημένη ερώτηση   × 1  Αστική περιπολία   × 1
 Μελετητής   × 1  Συντάκτης   × 1  Κριτικός   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Οργανωτής   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Οπαδός   × 1  Αυτοδίδακτος   × 2  Θαυμάσια απάντηση   × 4
 Γκουρού   × 2  Ωραία ερώτηση   × 6  Καλή ερώτηση   × 2
 Περίφημη ερώτηση   × 10  Ωραία απάντηση   × 12  Σπουδαστής   × 1
 Υποστηρικτής   × 1  Εξαίρετη ερώτηση   × 2  Δάσκαλος   × 1
 Ταξινομητής   × 1  Αυτοβιογράφος   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 13
 Σημαντική ερώτηση   × 12