Υποβολή Ερώτησης

polarfish's profile - overview

5 Questions

2k
views
2
answers
2
votes
2013-09-04 06:02:20 -0500 polarfish flag of Ουκρανία

Turning off discrete videocard systemd service

962
views
1
answer
1
vote
2013-08-30 02:11:43 -0500 polarfish flag of Ουκρανία

Ekiga stops making calls with firewall running

4k
views
1
answer
1
vote
2013-08-07 03:40:56 -0500 none

How to set locale for console output

24k
views
1
answer
όχι
votes
2013-09-11 09:19:56 -0500 marcindulak

Port redirect with firewalld

2k
views
1
answer
όχι
votes
2013-02-13 04:57:28 -0500 polarfish flag of Ουκρανία

Is it safe to disable dkms_autoinstaller.service?

7 Answers

12 Votes

12
0

0 Tags

14 Badges

 Υποστηρικτής   × 1  Μελετητής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Αυτοβιογράφος   × 1  Σπουδαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1
 Ωραία απάντηση   × 3  Σημαντική ερώτηση   × 5  Αυτοδίδακτος   × 2
 Δάσκαλος   × 1  Κριτικός   × 1  Καλή απάντηση   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 5  Περίφημη ερώτηση   × 5