Υποβολή Ερώτησης

erik's profile - overview

12 Questions

93
views
1
answer
2
votes
2014-09-30 15:04:51 -0500 mether

askfedora has (at least) two parsing problems

1k
views
1
answer
2
votes
2015-02-06 03:19:48 -0500 sideburns

My questions don’t appear, is ask.fedora broken?

8k
views
1
answer
2
votes
2013-02-02 05:14:43 -0500 erik

How to get openjdk 1.6 for fedora 17 or 18?

416
views
1
answer
1
vote
2016-02-16 06:08:07 -0500 bodhi.zazen flag of United States of America

How to change from Rawhide to normal release

1k
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-02-06 02:34:54 -0500 erik

Why does installing software in Live system freeze the system?

805
views
1
answer
όχι
votes
2013-02-02 20:07:09 -0500 erik

working xorg.conf for savage graphics from Thinkpad T23

384
views
1
answer
όχι
votes
2013-09-20 04:43:46 -0500 domg472

SElinux sandbox without audio (no sound)

168
views
1
answer
όχι
votes
2013-12-10 14:47:06 -0500 nonamedotc

fedora 20 beta and no more updates available

16 Answers

147 Votes

141
6

0 Tags

21 Badges

 Ωραία ερώτηση   × 2  Αυτοδίδακτος   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Μελετητής   × 1  Ταξινομητής   × 1
 Νεκρομάντης   × 3  Θαυμάσια απάντηση   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Συντάκτης   × 1  Αστικό καθήκον   × 1  Ωραία απάντηση   × 4
 Σχολιαστής   × 1  Γκουρού   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 10  Περίφημη ερώτηση   × 9  Σημαντική ερώτηση   × 10
 Καλή απάντηση   × 1  Οπαδός   × 1  Κριτικός   × 1