Υποβολή Ερώτησης

ILMostro's profile - overview

9 Questions

319
views
2
answers
3
votes
2014-01-31 11:17:40 -0500 Glenn flag of United States of America

What's dnf and why do I need it?

3k
views
2
answers
2
votes
2017-01-03 22:05:59 -0500 SteveEbey73701 flag of United States of America

How do I enable the Media-Server in Fedora 20?

10k
views
1
answer
2
votes
2014-01-31 17:24:57 -0500 tomspur

nvidia-settings from terminal says looking for xorg-server.pc

348
views
1
answer
1
vote
2014-04-05 15:57:53 -0500 ILMostro flag of United States of America

`dnf history info` results in python exception

1k
views
όχι
answers
1
vote
2014-01-31 11:20:41 -0500 ILMostro flag of United States of America

Xsession handling in Fedora

1k
views
όχι
answers
1
vote
2015-01-21 16:04:28 -0500 ILMostro flag of United States of America

zabbix setup in fedora20/21

75
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-07-16 02:19:10 -0500 ILMostro flag of United States of America

Android SDK Manager fails to launch in Fedora22

956
views
όχι
answers
όχι
votes
2015-11-02 18:28:43 -0500 ILMostro flag of United States of America

Fedora22 nvidia-xconfig fail

36 Answers

159 Votes

158
1

0 Tags

23 Badges

 Αυτοβιογράφος   × 1  Μελετητής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 6
 Ωραία απάντηση   × 6  Αυτοδίδακτος   × 2  Αστική περιπολία   × 1
 Αστικό καθήκον   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 7  Δάσκαλος   × 1
 Οργανωτής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 3  Καλή ερώτηση   × 1
 Φωτισμένη   × 1  Σπουδαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Κριτικός   × 1  Σχολιαστής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 5  Νεκρομάντης   × 6  Θαυμάσια απάντηση   × 1
 Οπαδός   × 1  Καλή απάντηση   × 2