Υποβολή Ερώτησης

fat-lobyte's profile - overview

11 Questions

4k
views
10
answers
3
votes
2015-05-30 03:57:09 -0500 fat-lobyte

F21 fails to boot reliably with kernels >= 3.18

100
views
2
answers
1
vote
2016-11-17 13:29:15 -0500 ssieb

Graphical way to install non-app packages?

481
views
1
answer
1
vote
2016-12-02 03:54:04 -0500 fat-lobyte

Grub won't boot Windows 7, but EFI will

270
views
1
answer
1
vote
2012-10-04 13:26:48 -0500 Dan Walsh flag of United States of America

SELinux alert when tmpwatch accesses unknown directory

74
views
όχι
answers
όχι
votes
2017-01-28 06:48:51 -0500 fat-lobyte

WiFi associated but does not transmit packets [κλειστή]

283
views
1
answer
όχι
votes
2014-09-16 15:44:47 -0500 vtrefny flag of Τσεχία

Removing USB Drives without password

520
views
1
answer
όχι
votes
2015-07-18 05:22:11 -0500 fat-lobyte

journalctl --list-boots stuck and using 100% CPU.

647
views
1
answer
όχι
votes
2016-11-22 08:11:45 -0500 fat-lobyte

Alps touchpad jumpy when laptop is connected to AC power

107
views
2
answers
όχι
votes
2017-11-01 15:35:27 -0500 sideburns

Distorted and green-ish font in Qt applications

7 Answers

3 Votes

3
0

0 Tags

16 Badges

 Σημαντική ερώτηση   × 6  Δημοφιλής ερώτηση   × 6  Περίφημη ερώτηση   × 4
 Καλή ερώτηση   × 1  Αγαπημένη ερώτηση   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Οπαδός   × 1  Μελετητής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 2  Υποστηρικτής   × 1
 Νεκρομάντης   × 1  Αυτοδίδακτος   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Οργανωτής   × 1