Υποβολή Ερώτησης

kparal's profile - overview

6 Questions

14k
views
3
answers
8
votes
2012-02-01 06:03:58 -0500 bigben87 flag of Γερμανία

How do I ban apps from using Gnome 3 (Adwaita) Dark Theme?

19k
views
3
answers
2
votes
2012-12-16 14:22:35 -0500 kparal flag of Τσεχία

Mount NTFS partition on-demand without password?

15k
views
1
answer
1
vote
2013-09-14 04:41:54 -0500 Bucic flag of Πολωνία

How to identify lm_sensors output?

12k
views
3
answers
1
vote
2013-08-23 21:19:46 -0500 FranciscoD_

Bind Gnome 3 Overview mode to a mouse button

2k
views
1
answer
όχι
votes
2011-11-16 10:51:55 -0500 kkshethin

Hide disk partitions from Nautilus

23 Answers

27 Votes

19
8

0 Tags

23 Badges

 Αστική περιπολία   × 1  Ταξινομητής   × 1  Σχολιαστής   × 1
 Ωραία απάντηση   × 9  Θαυμάσια απάντηση   × 2  Δάσκαλος   × 1
 Συντάκτης   × 1  Οπαδός   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 6
 Μελετητής   × 1  Κριτικός   × 1  Νεκρομάντης   × 1
 Εξαίρετη ερώτηση   × 1  Φωτισμένη   × 1  Σπουδαστής   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 6  Καλή απάντηση   × 6  Υποστηρικτής   × 1
 Ωραία ερώτηση   × 2  Καλή ερώτηση   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 6
 Αυτοδίδακτος   × 2  Γκουρού   × 2