Υποβολή Ερώτησης

Gaurav Dighe's profile - overview

57 Questions

21k
views
5
answers
4
votes
2015-12-01 11:35:01 -0500 florian

How to improve fonts and font rendering in Fedora 20?

1k
views
1
answer
1
vote
2013-07-09 06:05:49 -0500 FranciscoD_

How to set cinnamon and remove GNOME

17k
views
4
answers
1
vote
2014-11-25 02:17:01 -0500 tagareprem

How to install VMware Player in Fedora 20 - Gnome?

2k
views
1
answer
1
vote
2014-08-16 09:53:06 -0500 NickTux

Unable to start ssh

10k
views
9
answers
1
vote
2016-08-24 01:58:55 -0500 monica66

How to rip DVD

545
views
1
answer
1
vote
2014-10-28 10:28:58 -0500 skytux flag of Βραζιλία

How to beautify Fedora20 GNOME?

4k
views
2
answers
1
vote
2014-10-28 06:36:21 -0500 FranciscoD_

How to auto mount ext4 drives?

14 Answers

6 Votes

6
0

0 Tags

13 Badges

 Σχολιαστής   × 1  Υποστηρικτής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 29
 Ωραία ερώτηση   × 2  Συντάκτης   × 1  Καλή ερώτηση   × 2
 Αγαπημένη ερώτηση   × 1  Σπουδαστής   × 1  Ταξινομητής   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 45  Σημαντική ερώτηση   × 40
 Οπαδός   × 1