Υποβολή Ερώτησης

Rabin's profile - overview

9 Questions

446
views
όχι
answers
1
vote
2015-12-07 15:23:51 -0500 Rabin

Failed to mount Windows share: Broken pipe

19k
views
3
answers
1
vote
2015-06-04 19:48:58 -0500 geforce flag of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Failed to open VDPAU backend libvdpau_va_gl.so

54
views
όχι
answers
όχι
votes
2017-12-17 16:08:12 -0500 Rabin

wifi module keep crashing while running deluge

12
views
όχι
answers
όχι
votes
2017-12-17 16:08:35 -0500 Rabin

wifi module keep crashing while running deluge [κλειστή]

480
views
1
answer
όχι
votes
2015-08-20 16:31:40 -0500 Rabin

Deluge won't start (six import int2byte, indexbytes)

18k
views
1
answer
όχι
votes
2014-03-03 03:02:29 -0500 Glenn flag of United States of America

Using nmcli to activate a connection fails

146
views
όχι
answers
όχι
votes
2016-05-23 07:59:35 -0500 Rabin

Xorg uses a lot of memory (and swap)

186
views
1
answer
όχι
votes
2013-12-19 13:16:04 -0500 skytux flag of Βραζιλία

fedup fedora19 -> fedora20 fails

974
views
όχι
answers
όχι
votes
2013-04-03 17:24:43 -0500 Rabin

Fedora 18 moving windows (MATE and Compiz) slow-laggy

76 Answers

44 Votes

43
1

0 Tags

17 Badges

 Rapid Responder   × 5  Ωραία απάντηση   × 14  Υποστηρικτής   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Φωτισμένη   × 1  Κριτικός   × 1
 Σχολιαστής   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 5  Καλή απάντηση   × 4
 Θαυμάσια απάντηση   × 1  Σπουδαστής   × 1  Μελετητής   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 4  Σημαντική ερώτηση   × 4  Οπαδός   × 1
 Νεκρομάντης   × 1  Συντάκτης   × 1