Υποβολή Ερώτησης

sergiomb's profile - overview

12 Questions

8k
views
4
answers
4
votes
2013-09-23 12:42:58 -0500 scrutari

How I disable yum presto deltarpms on Fedora 19

4k
views
1
answer
1
vote
2013-04-28 10:51:34 -0500 mether

how turn off tmpfs on Fedora 18 ?

1k
views
3
answers
1
vote
2018-12-14 23:58:10 -0500 sergiomb flag of Πορτογαλία

How setup git server on fedora ?

1k
views
2
answers
1
vote
2015-06-25 15:36:21 -0500 florian

How to install GIMP plugins ? on fedora 21

4k
views
4
answers
όχι
votes
2016-10-03 19:23:17 -0500 sergiomb flag of Πορτογαλία

An Markdown Editor for Fedora

40
views
1
answer
όχι
votes
2017-04-24 02:30:19 -0500 phmadore

alternative to gdesklets-citation

353
views
2
answers
όχι
votes
2017-06-08 15:06:10 -0500 TMSZ

one json viewer editor not online ?

509
views
2
answers
όχι
votes
2014-04-02 17:35:58 -0500 sergiomb flag of Πορτογαλία

how I list unsigned packages of my Fedora system

4k
views
2
answers
όχι
votes
2013-09-15 14:33:33 -0500 sergiomb flag of Πορτογαλία

Received a SSL Certificate expiry warning mail from certwatch

458 Answers

71 Votes

69
2

0 Tags

22 Badges

 Ωραία απάντηση   × 61  Υποστηρικτής   × 1  Σημαντική ερώτηση   × 9
 Σχολιαστής   × 1  Θαυμάσια απάντηση   × 3  Γκουρού   × 2
 Σπουδαστής   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 8  Οργανωτής   × 1
 Αυτοδίδακτος   × 2  Ωραία ερώτηση   × 2  Δημοφιλής ερώτηση   × 10
 Οπαδός   × 1  Rapid Responder   × 3  Καλή απάντηση   × 22
 Νεκρομάντης   × 27  Μελετητής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Φωτισμένη   × 1  Κριτικός   × 1  Καλή ερώτηση   × 2
 Δάσκαλος   × 1