Υποβολή Ερώτησης

hawkfeather's profile - overview

12 Questions

19k
views
1
answer
1
vote
2013-09-21 18:43:53 -0500 FranciscoD_

Disabling screen lock in Fedora 19

189
views
όχι
answers
1
vote
2014-09-30 15:24:23 -0500 mether

Latest kernel won't enable PCMCIA slot

540
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-10-06 22:26:57 -0500 hawkfeather

Drivers\modules for PCI bridge in Fedora 20 kernels are missing

2k
views
1
answer
όχι
votes
2013-10-25 01:57:19 -0500 shaiton flag of Γαλλία

How to disable PackageKit in Fedora 19 KDE?

1k
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-08-08 19:58:17 -0500 hawkfeather

Unable to log in except as root

όχι
views
όχι
answers
όχι
votes
2014-08-08 14:56:19 -0500 hawkfeather

Unable to log in except as root [διαγραμμένη]

13 Answers

25 Votes

24
1

0 Tags

17 Badges

 Αυτοδίδακτος   × 1  Σπουδαστής   × 1  Μελετητής   × 1
 Νεκρομάντης   × 1  Περίφημη ερώτηση   × 8  Κριτικός   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 9  Καλή απάντηση   × 1  Φωτισμένη   × 1
 Ωραία απάντηση   × 2  Σχολιαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 10  Ταξινομητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Συντάκτης   × 1