Υποβολή Ερώτησης

grenade's profile - overview

3 Questions

7k
views
3
answers
4
votes
2016-10-24 11:05:20 -0500 wavis

How do I reduce the size of everything in my display

147
views
3
answers
3
votes
2016-03-30 13:18:52 -0500 genodeftest

How to handle locally updated Git binary

735
views
1
answer
όχι
votes
2015-07-03 09:48:27 -0500 jstribny

Fedora, Gnome, network proxy (all users)

5 Answers

5 Votes

5
0

0 Tags

17 Badges

 Νεκρομάντης   × 1  Δάσκαλος   × 1  Δημοφιλής ερώτηση   × 2
 Ωραία απάντηση   × 1  Καλή απάντηση   × 1  Θαυμάσια απάντηση   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 2  Σημαντική ερώτηση   × 2  Αυτοδίδακτος   × 1
 Συντάκτης   × 1  Μελετητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Ωραία ερώτηση   × 2  Φωτισμένη   × 1
 Γκουρού   × 1  Καλή ερώτηση   × 2