Υποβολή Ερώτησης

Faisal Aslam's profile - overview

27 Questions

77k
views
4
answers
5
votes
2013-10-15 12:17:58 -0500 hawkfeather

Removing packages with dependencies

5k
views
9
answers
4
votes
2018-04-24 22:36:01 -0500 alick

record audio playing on computer

110k
views
2
answers
3
votes
2017-01-13 15:27:28 -0500 mattdm

How to create shortcut in launcher?

13k
views
6
answers
3
votes
2013-12-30 02:49:45 -0500 Ilia Rostovtsev flag of Ρωσία

video converter in Fedora

47k
views
5
answers
2
votes
2013-10-05 10:14:46 -0500 Rod

How to create usb bootable with windows.iso file in fedora

789
views
1
answer
2
votes
2013-06-23 04:58:55 -0500 FranciscoD_

Stop updating when installing from terminal

10k
views
7
answers
2
votes
2014-03-04 09:00:09 -0500 Paulo Marcelo

How to upgrade to Fedora 20 using FedUp?

59
views
1
answer
1
vote
2014-02-24 03:31:24 -0500 Faisal Aslam

Gnome looking weird after playing game

872
views
όχι
answers
1
vote
2013-06-23 01:37:06 -0500 Faisal Aslam

WiFi direct in fedora 18

6k
views
όχι
answers
1
vote
2014-02-19 10:33:51 -0500 randomuser flag of United States of America

Unable to turn on bluetooth in Fedora 20

3 Answers

3 Votes

3
0

0 Tags

15 Badges

 Ωραία ερώτηση   × 7  Εξαίρετη ερώτηση   × 1  Νεκρομάντης   × 1
 Σπουδαστής   × 1  Μελετητής   × 1  Υποστηρικτής   × 1
 Ταξινομητής   × 1  Σχολιαστής   × 1  Δάσκαλος   × 1
 Αυτοδίδακτος   × 1  Καλή ερώτηση   × 4  Συντάκτης   × 1
 Σημαντική ερώτηση   × 26  Περίφημη ερώτηση   × 24  Δημοφιλής ερώτηση   × 26