Υποβολή Ερώτησης

Jmlevick's profile - overview

9 Questions

7k
views
1
answer
1
vote
2013-03-26 18:03:09 -0500 ngoguen

How to setup No-ip on Fedora?

1k
views
όχι
answers
1
vote
2015-04-09 00:19:10 -0500 Jmlevick

F21: BTRFS + LUKS won't boot on 3.19.x-x kernel

990
views
2
answers
1
vote
2013-01-30 01:19:42 -0500 heavymerchant

Random Kernel Panics in Fedora 18 since 3.7.2-204 Why?

930
views
όχι
answers
1
vote
2012-10-05 23:27:34 -0500 Jmlevick

ZenCoding in Fedora with Gedit/GMate?

3k
views
1
answer
1
vote
2013-10-19 11:48:36 -0500 Jmlevick

Black Windows in Gnome 3 (suddenly)

124
views
1
answer
όχι
votes
2015-06-09 13:30:18 -0500 Jmlevick

Kernel version discrepancies

1k
views
1
answer
όχι
votes
2012-01-20 03:27:06 -0500 Radek Novacek

KDE Windows auto-resize....

1k
views
2
answers
όχι
votes
2013-09-21 13:39:35 -0500 Jmlevick

Kernel 3.11 & BTRFS: system doesn't boot

5 Answers

1 Vote

1
0

0 Tags

11 Badges

 Υποστηρικτής   × 1  Μελετητής   × 1  Συντάκτης   × 1
 Δημοφιλής ερώτηση   × 8  Νεκρομάντης   × 1  Ταξινομητής   × 1
 Περίφημη ερώτηση   × 8  Σημαντική ερώτηση   × 8  Σπουδαστής   × 1
 Δάσκαλος   × 1  Αγαπημένη ερώτηση   × 1